Tuyến nội tiết sinh dục

Tuyến nội tiết sinh dục nữSửa đổi

Tuyến nội tiết sinh dục namSửa đổi

  • Ở nam dịch hoàn tiết ra các chất nội tiết có tên chung là androgen, có tác dụng hình thành và duy trì đặc tính sinh dục thứ cấp, thúc đẩy sự phát triển của tuyến sinh dục, kích thích vỏ não gây ham muốn sinh dục ở nam.

Tham khảoSửa đổi

  • Giáo trình chăn nuôi.Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội 2000.TS Trần Văn Tường.

Xem thêmSửa đổi

Liên kếtSửa đổi