Tuyển cử đại thống lĩnh Hoa Kỳ năm 1984

Cuộc tuyển cử này là cuộc thi giữa người của Đảng Dân chủ Walter Mondale (phó đại thống lĩnh của Jimmy Carter) và người của Đảng Cộng Hòa Ronald Reagan (đại thống lĩnh đương thời).

Tuyển cử đại thống lĩnh Hoa Kỳ năm 1984

← 1980 6 tháng 11 năm 1984 1988 →
  Ronald Reagan 1985 presidential portrait (cropped).jpg U.S Vice-President Walter Mondale.jpg
Đảng Đảng Cộng Hòa (Hoa Kỳ) Đảng Dân chủ (Hoa Kỳ)
Phiếu phổ thông 54,455,472 37,577,352
Tỉ lệ 58.8% 40.6%

ElectoralCollege1984.svg
Bản đồ kết quả bầu cử tổng thống. Màu đỏ biểu thị các bang Reagan/Bush chiến thắng, Màu xanh biểu thị các bang Mondale/Ferraro chiến thắng.

Tổng thống trước bầu cử
Ronald Reagan

Đảng Cộng Hòa (Hoa Kỳ)

Tổng thống được bầu

Ronald Reagan
Đảng Cộng Hòa (Hoa Kỳ)

Reagan đã nhận được số đầu phiếu đại cử tri cao nhất so với bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào trong lịch sử nước Mỹ.[1]

Tham chiếuSửa đổi

  1. ^ “Tuyển cử 1984”. Boundless.com. Truy cập 5 tháng 1 năm 2016.