Tuyệt đối

trang định hướng Wikimedia

Tuyệt đối, là thuật ngữ trong tiếng Việt có thể bao gồm các nghĩa: