Tuy Dương

trang định hướng Wikimedia

Tuy Dương có thể là:

  • Tuy Dương (绥阳县), một huyện thuộc địa cấp thị Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Tuy Dương (睢阳区), một khu thuộc địa cấp thị Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.