Tuy Hòa (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tuy Hòa là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Ngoài ra, tên gọi Tuy Hòa còn có thể chỉ: