Tuy Hoá (绥化市) là một địa cấp thị tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Tuy Hóa quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thànhSửa đổi

Các quận sau:

Các thành phố cấp huyệnSửa đổi

Các huyệnSửa đổi

Các huyện:

Tham khảoSửa đổi