Phân tông Đầu đài

(đổi hướng từ Tylophorinae)

Phân tông Đầu đài (danh pháp khoa học: Tylophorinae) là một phân tông thực vật có hoa trong tông Asclepiadeae thuộc phân họ Asclepiadoideae của họ Apocynaceae.[2]

Phân tông Đầu đài
Vincetoxicum rossicum 5452285.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Asterids
Bộ (ordo)Gentianales
Họ (familia)Apocynaceae
Phân họ (subfamilia)Asclepiadoideae
Tông (tribus)Asclepiadeae
Phân tông (subtribus)Tylophorinae
K.Schum., 1895[1]
Các chi
Xem văn bản.
Danh pháp đồng nghĩa
Tylophoreae Engl., 1898

Phân loạiSửa đổi

Phân tông này gồm các chi như sau:

Endress et al. (2014)[2] và Liede-Schumann et al. (2012)[3] đề xuất gộp tất cả các chi trên đây vào Vincetoxicum s. l, ngoại trừ Merrillanthus Chun & Tsiang, 1941, Pentastelma Tsiang & P.T. Li, 1974Pentatropis R. Br. ex Wight & Arn. 1834.[2]

Nghiên cứu năm 2018 của Liede và Meve tiếp tục đề xuất gộp một loạt các chi vào Vincetoxicum. Cụ thể là các chi Amblyoglossum, Belostemma, Biondia, Blyttia, Diplostigma, Goydera, Hoyopsis, Hybanthera, Iphisia, Ischnostemma, Merrillanthus, Microstephanus, Nanostelma, Neohenrya, Oncostemma, Pentabothra, Pentastelma, Pleurostelma, Podostelma, Pycnostelma, Rhyncharrhena, Sphaerocodon, Spirella, TylophoropsisVincetoxicopsis,[4] làm cho tông này trở thành đơn chi, tuy nhiên mô tả và định nghĩa này cần có sự đồng thuận trước khi thay đổi.

Tham khảo và Liên kết ngoàiSửa đổi

  1. ^ Schumann, K.M. 1895. Naturlichen Pflanzenfamilien 4, 2: 209
  2. ^ a b c d e f g Endress M. E., Liede-Schumann S. & Meve U. 2014. An updated classification for Apocynaceae. Phytotaxa 159(3): 175–194. doi:10.11646/phytotaxa.159.3.2
  3. ^ Liede-Schumann S., Kong H., Meve U. & Thiv M., 2012. Vincetoxicum and Tylophora (Apocynaceae: Asclepiadoideae: Asclepiadeae) — two sides of the same medal: Independent shifts from tropical to temperate habitats. Taxon 61(4): 803-825. doi:10.1002/tax.614007
  4. ^ Liede-Schumann S. & Meve U., 2018. Vincetoxicum (Apocynaceae—Asclepiadoideae) expanded to include Tylophora and allies. Phytotaxa 369(3): 129-184. doi:10.11646/phytotaxa.369.3.1