Uỷ ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Đã từng có hai Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong quá khứ và hiện tại.