USS Conyngham

trang định hướng Wikimedia

Ba tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên USS Conyngham, theo tên Gustavus Conyngham (1744-1819), một sĩ quan hải quân từng tham gia Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ: