Mở trình đơn chính

Tàu sân bay USS Enterprise có thể là: