USS George Washington

trang định hướng Wikimedia

Có bốn tàu của Hải quân Hoa Kỳ mang tên USS George Washington, theo tên của George Washington.