Mở trình đơn chính

Ba tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt tên USS Guam, theo tên đảo Guam.