USS Independence

trang định hướng Wikimedia

Bảy tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt tên USS Independence, cái tên phản ảnh mong muốn được tự do khỏi sự đô hộ của người khác.