Bốn tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt tên USS Missouri nhằm tôn vinh tiểu bang Missouri: