USS Missouri

trang định hướng Wikimedia

Bốn tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đã mang tên USS Missouri nhằm tôn vinh tiểu bang Missouri:

Xem thêm sửa