Mở trình đơn chính

Bốn tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt tên USS Nevada nhằm vinh danh tiểu bang Nevada: