USS New Orleans

trang định hướng Wikimedia

Năm tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt tên USS New Orleans, theo tên thành phố New Orleans, Louisiana:

Ngoài ra:

  • CSS New Orleans là một khẩu đội pháo nổi trên sông Mississippi của phe Liên minh trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ