Mở trình đơn chính

USS New Orleans

trang định hướng Wikimedia

Năm tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt tên USS New Orleans, theo tên thành phố New Orleans, Louisiana:

Ngoài ra:

  • CSS New Orleans là một khẩu đội pháo nổi trên sông Mississippi của phe Liên minh trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ