USS Pennsylvania

trang định hướng Wikimedia

Bốn tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt tên USS Pennsylvania nhằm vinh danh tiểu bang Pennsylvania:

Xem thêm sửa