UTC+05:30 là một múi giờ UTC được dùng ở Ấn Độ[1]Sri Lanka.[2]

UTC+05:30
UTC offset
UTCUTC±00:00
18:28, 4 tháng 5 năm 2024 UTC+05:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Military and Civilian Time Designations”. Greenwich Mean Time. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 9 năm 2016. Truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2006.
  2. ^ “Sri Lanka Time”. GreenwichMeanTime.com. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 2 năm 2010. Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2010.