Giờ UTC+6:30 được dùng như một giờ tại Úc cho Quần đảo Cocos và một giờ tại Myanmar.

UTC+06:30
UTC offset
UTCUTC±00:00
00:42, 2 tháng 2 năm 2024 UTC+06:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Xem thêm sửa