Mở trình đơn chính

Giờ UTC+7, còn gọi là "Múi giờ Đông Dương" (Indochina Time - ICT), là múi giờ cho các quốc gia:

UTC+07:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
14:04, 13 tháng 10 năm 2019 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Ở các ứng dụng giờ ở phần mềm máy tính, giờ UTC+7 thường có tên là Bangkok, Hanoi, Jakarta...

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi