Giờ UTC+07:00, còn gọi là Múi giờ Đông Dương (Tiếng Anh: Indochina Time - ICT), là múi giờ cho các quốc gia:

UTC+07:00
UTC offset
UTCUTC+07:00
10:25, 16 tháng 7 năm 2024 UTC+07:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Ở các ứng dụng giờ ở phần mềm máy tính, giờ UTC+7 thường có tên là Băng Cốc, Hà Nội (đôi khi là TP. Hồ Chí Minh), Jakarta, Viêng Chăn, Phnôm Pênh,...

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa