Giờ UTC+7:30 được dùng cả hai như giờ mùa hè cũng như giờ chuẩn sau này tại Singapore. Giữa năm 1941 và 1942 trước khi Nhật Bản chiếm đóng Singapore, và từ năm 1945 đến năm 1970 sau chiếm đóng, Singapore dùng giờ UTC+7:30 như giờ mùa hè. Sau đó vào năm 1970, Singapore quyết định tuyên bố giờ UTC+7:30 là Giờ chuẩn Singapore.

UTC+07:30
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
04:06, 22 Tháng 1 năm 2023 UTC+07:30 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Giờ UTC+8 là giờ chuẩn hiện tại của Singapore và được sử dụng từ năm 1982.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi