UTC+09:00 là một múi giờ được dùng cho những nơi sau đây:

UTC+09:00
UTC offset
UTCUTC+09:00
23:52, 14 tháng 4 năm 2024 UTC+09:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Dưới dạng giờ chuẩn (quanh năm) sửa

Các thành phố chủ đạo: Tokyo, Seoul, Bình Nhưỡng, Ambon, Maluku, Yakutsk

Bắc Á sửa

Đông Á sửa

Đông Nam Á sửa

Châu Đại Dương sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “RUSSIA TIME ZONES - RUSSIA CURRENT TIMES”. TimeTemperature.com. Truy cập ngày 14 tháng 7 năm 2012.
  2. ^ “Sakha – Western, Russia Time Zone”. TimeTemperature.com. Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2018.
  3. ^ “Indonesia Time Zones – Indonesia Current Time”. TimeTemperature.com. Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2012.
  4. ^ Gwlliam Law. “Provinces of Indonesia”. Statoids. Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2012.