UTC+05:00

(Đổi hướng từ UTC+5)

Giờ UTC+5 tương xứng các vùng thời gian sau:

UTC+05:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
19:28, 3 tháng 7 năm 2024 UTC+05:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Có một múi giờ, không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày

sửa

Có một múi giờ, có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày

sửa

Nhiều múi giờ

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa