UTC+05:00

(Đổi hướng từ UTC+5)

Giờ UTC+5 tương xứng các vùng thời gian sau:

UTC+05:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
02:39, 1 tháng 3 năm 2024 UTC+05:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Có một múi giờ, không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày sửa

Có một múi giờ, có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày sửa

Nhiều múi giờ sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa