UTC+05:00

(đổi hướng từ UTC+5)

Giờ UTC+5 tương xứng các vùng thời gian sau:

UTC+05:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
14:28, 5 tháng 3 năm 2021 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Có một múi giờ, không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Có một múi giờ, có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Nhiều múi giờSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi