UTC+05:00

(đổi hướng từ UTC+5)

Giờ UTC+5 tương xứng các vùng thời gian sau:

UTC+05:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
15:31, 27 tháng 9 năm 2022 UTC+05:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Có một múi giờ, không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Có một múi giờ, có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Nhiều múi giờSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi