UTC+05:45

(Đổi hướng từ UTC+5:45)

Giờ UTC +5:45múi giờ của Nepal từ năm 1986.

UTC+05:45
UTC offset
UTCUTC±00:00
11:23, 26 tháng 9 năm 2023 UTC+05:45 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Đây là giờ gần đúng giờ trung bình Kathmandu, cách Giờ trung bình Greenwich 5 giờ 45 phút.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi