UTC+05:45

(Đổi hướng từ UTC+5:45)

Giờ UTC +5:45múi giờ của Nepal từ năm 1986.

UTC+05:45
UTC offset
UTCUTC±00:00
22:36, 7 tháng 7 năm 2024 UTC+05:45 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Đây là giờ gần đúng giờ trung bình Kathmandu, cách Giờ trung bình Greenwich 5 giờ 45 phút.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa