UTC+07:00

múi giờ
(đổi hướng từ UTC+7)

Giờ UTC+07:00, còn gọi là "Múi giờ Đông Dương" (Tiếng Anh: Indochina Time - ICT), là múi giờ cho các quốc gia:

UTC+07:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
12:28, 8 tháng 8 năm 2020 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Ở các ứng dụng giờ ở phần mềm máy tính, giờ UTC+7 thường có tên là Bangkok, Hanoi(đôi khi là Ho Chi Minh), Jakarta...

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi