UTC−5Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày của Giờ miền Trung (Bắc Mỹ)

UTC−05:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
18:45, 23 tháng 9 năm 2023 UTC−05:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các nơi dùng giờ UTC−5 Sửa đổi

Các quốc gia có một múi giờ

Các quốc gia có nhiều múi giờ

Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi