Giờ UTC−12 là một múi giờ hàng hải gồm những vùng biển động giữa kinh tuyến 180°Tây và 172°30′Tây. Trừ 12 giờ từ Giờ phối hợp quốc tế để được giờ cho vùng này. Không có người sống trong vùng thời gian này.

UTC−12:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
05:06, 4 tháng 11 năm 2020 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 3/11/2020 17:06:42

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi