Mở trình đơn chính
UTC-03:00
UTC hue4map X world Robinson.png
  UTC-03:00 ~ - cả năm
- UTC +
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Những khu vực có màu sẫm hơn sử dụng quy ước giờ mùa hè. Màu gốc thể hiện giờ chuẩn.
Trung tâm[[]]

Mục lục

Các khu vực dùng giờ UTC−3Sửa đổi

Có một múi giờ và không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Có một múi giờ và có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Các quốc gia có nhiều múi giờSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi