UTC-04:00

(đổi hướng từ UTC−4)

Giờ UTC−4 được dùng cho Giờ chuẩn Đại Tây Dương tại Canada trong mùa đông và là Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày của Giờ miền Đông Bắc-Mỹ (DST) cũng như các nước khác.

UTC-04:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
14:47, 14 tháng 10 năm 2020 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các khu vực dùng giờ UTC−4Sửa đổi

Có một múi giờ, không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Có một múi giờ, có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Các quốc gia có nhiều múi giờSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi