UTC−05:00

(đổi hướng từ UTC−5)

UTC−5Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày của Giờ miền Trung (Bắc Mỹ)

UTC−05:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
07:59, 27 tháng 1 năm 2021 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các nơi dùng giờ UTC−5Sửa đổi

Các quốc gia có một múi giờ

Các quốc gia có nhiều múi giờ

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi