UTC−05:00

(đổi hướng từ UTC−5)

UTC−5Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày của Giờ miền Trung (Bắc Mỹ)

UTC−05:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
15:35, 22 tháng 11 năm 2021 UTC−05:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các nơi dùng giờ UTC−5Sửa đổi

Các quốc gia có một múi giờ

Các quốc gia có nhiều múi giờ

Giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Tham khảoSửa đổi