UTC-06:00

(đổi hướng từ UTC−6)

Thời gian này hiện tại: 14/10/2020 18:17:46

UTC-06:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
00:17, 15 tháng 10 năm 2020 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các vùng dùng giờ UTC−6Sửa đổi

Các quốc gia có một múi giờ

Các quốc gia có nhiều múi giờ

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi