UTC-07:00

(đổi hướng từ UTC−7)

UTC−7 là giờ được sử dụng trong:

UTC-07:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
10:54, 19 tháng 9 năm 2020 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 19/09/2020 03:54:55

Tham khảoSửa đổi