UTC-07:00

(đổi hướng từ UTC−7)

UTC−7 là giờ được sử dụng trong:

UTC-07:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
03:32, 21 tháng 9 năm 2022 UTC−07:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 21/09/2022 03:32:39

Tham khảoSửa đổi