UTC-01:00

(đổi hướng từ UTC-01)

Giờ UTC−1 được dùng cho:

UTC-01:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
09:34, 9 tháng 2 năm 2021 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi