UTC-06:00
UTC offset
UTCUTC-06:00
00:45, 6 tháng 4 năm 2024 UTC−06:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các vùng dùng giờ UTC−6 sửa

Các quốc gia có một múi giờ

Các quốc gia có nhiều múi giờ

Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày sửa

Tham khảo sửa