Giờ UTC−9 được sử dụng tại:

UTC-09:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
07:28, 3 Tháng 12 năm 2022 UTC−09:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 3/12/2022 07:28:48

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi