Giờ UTC−9 được sử dụng tại:

UTC-09:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
08:23, 26 tháng 6 năm 2020 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 25/06/2020 23:23:47

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi