Mở trình đơn chính

Giờ UTC−9 được sử dụng tại:

UTC-09:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
04:58, 25 tháng 10 năm 2019 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Thời gian này hiện tại: 24/10/2019 19:58:48

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi