UTC−12:00

(đổi hướng từ UTC-12:00)

UTC−12:00 là một múi giờ hàng hải gồm những vùng biển động giữa kinh tuyến 180°Tây và 172°30′Tây. Trừ 12 giờ từ Giờ phối hợp quốc tế để được giờ cho vùng này. Không có người sống trong vùng thời gian này.

UTC−12:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC−12:00
13:42, 5 tháng 12 năm 2021 UTC−12:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi