UTC-04:00

(Đổi hướng từ UTC-4)

Giờ UTC–4 được dùng cho Giờ chuẩn Đại Tây Dương tại Canada trong mùa đông và là Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày của Giờ miền Đông Bắc-Mỹ (DST) cũng như các nước khác.

UTC-04:00
UTC offset
UTCUTC±00:00
22:43, 25 tháng 9 năm 2023 UTC−04:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các khu vực dùng giờ UTC−4 Sửa đổi

Có một múi giờ, không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày Sửa đổi

Có một múi giờ, có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày Sửa đổi

Các quốc gia có nhiều múi giờ Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi