Mở trình đơn chính

UTC−5Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày của Giờ miền Trung (Bắc Mỹ)

UTC−05:00
UTC hue4map X world Robinson.png
  UTC−05:00 ~ 75 độ kinh Tây - cả năm
- UTC +
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Những khu vực có màu sẫm hơn sử dụng quy ước giờ mùa hè. Màu gốc thể hiện giờ chuẩn.
Trung tâm75 độ kinh Tây
Phía Tây (hàng hải)82.5 độ kinh Tây
Phía Đông (hàng hải)67.5 độ kinh Tây
Nhóm giờ ban ngày (DTG)R

Các nơi dùng giờ UTC−5Sửa đổi

Các quốc gia có một múi giờ

Các quốc gia có nhiều múi giờ

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi