UTC-06:00

(đổi hướng từ UTC-6)
UTC-06:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC-06:00
04:01, 22 tháng 11 năm 2021 UTC−06:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các vùng dùng giờ UTC−6Sửa đổi

Các quốc gia có một múi giờ

Các quốc gia có nhiều múi giờ

Giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Tham khảoSửa đổi