UTC-06:00

(đổi hướng từ UTC-6)

Thời gian này hiện tại: 12/01/2021 05:38:08

UTC-06:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
11:38, 12 tháng 1 năm 2021 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Các vùng dùng giờ UTC−6Sửa đổi

Các quốc gia có một múi giờ

Các quốc gia có nhiều múi giờ

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi