U (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

U là chữ cái trong tiếng Việt. Ngoài ra có thể chỉ: