Uda

trang định hướng Wikimedia

Uda hay UDA có thể chỉ:

Dịa danhSửa đổi

  • Uda Rata, dùng để chỉ vùng nội địa Sri Lanka có đồi núi cao 300m trên mực nước biển
  • Uda, Nara, thành phố ở Nhật Bản
  • Uda, Argeș, xã ở România
  • Sông Uda, sông ở vùng Khabarovsk Krai in the Russian Far East, flowing into the Sea of Okhotsk
  • Ô Đạt, Nội Mông, Trung Quốc, trong tiếng Mông Cổ là Uda toɣoriɣ
  • Uda, làng thuộc xã Tătăruși, hạt Iaşi, România