Uilika Nambahu là một chính trị gia Namibia. Bà được bầu làm thị trưởng của Walvis Bay vào ngày 14 tháng 5 năm 2008, kế nhiệm Derek Klazen.[1] Vào tháng 5 năm 2010, bà được bầu lại để phục vụ nhiệm kỳ một năm thứ ba.[2]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa