Ulvila
Quốc gia
drapeau de la Finlande
     Phần Lan
Blason d'Ulvila Localisation d'Ulvila en Finlande
Tỉnh cũ Satakunta
Tỉnh Tây Phần Lan
Vùng Satakunta
Thành lập 1344
Droits de Cité 1365 đến năm 2000
Ngôn ngữ chính thức chỉ tiếng Phần Lan
Độ cao tối thiểu: env 15 m
tối đa: env 75 m
Diện tích
trong đó mặt nước
422.5 km²
20.7 km²
Xếp hạng
(Diện tích không tính mặt nước)
thứ 218 ×10{{{1}}}
Dân số

Xếp hạng
13 779 hab.
(1.10.2006)
thứ 76 ×10{{{1}}}
Mật độ 34.3 người/km²

Ulvila là một đô thị (thành phố từ ngày 1/1/2000) của Phần Lan. Đây là một trong sáu thành phố Trung cổ của Phần Lan..

Vị trí ở tỉnh của Tây Phần Lan thuộc vùng Satakunta. Đô thị này có dân số 12.278 người (2003) và diện tích 139,16 km² trong đó có 1,22 km² là diện tích mặt nước. Mật độ dân số là 89 người trên mỗi km².

Dân đô thị này chỉ sử dụng tiếng Phần Lan

Tham khảo sửa