United Parcel Service

United Parcel Service (viết tắt tên viết tắt là UPS; cách điệu bằng chữ thường) là một công ty quản lý chuỗi cung ứngvận chuyển hàng hoá đa quốc gia của Hoa Kỳ.[1]

Cùng với hoạt động vận chuyển gói hàng trung tâm, thương hiệu UPS (theo cách tương tự như đối thủ cạnh tranh FedEx) được sử dụng để biểu thị nhiều bộ phận và công ty con của nó, bao gồm vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không (UPS Airlines), vận tải hàng hóa theo đường bộ (UPS Freight, trước đây là Overnite Transportation) và vận chuyển hàng hoá đường hàng không nhưng không có người lái (UPS Flight Forward).[2][3] Công ty hậu cần toàn cầu này có trụ sở chính tại thành phố Sandy Springs, Georgia, là một phần của vùng đô thị Đại Atlanta.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ "." SEC 2017 Form 10-K Item 1 Business Overview.
  2. ^ “UPS starts Distributing its Delivery Packages with Drones”. UPSers. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2018.
  3. ^ “UPS Employee Programs”. UPSers.online. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2019.

https://upserscomlogin.online/buy-ups-uniform-ups-uniform-store-upsers-com/