Upanyuvarath I hay Ouphagnauvarath I (sinh 1597, mất 1622), danh xưng hoàng gia là Samdach Brhat Chao Maha Upayuvaraja, là vua thứ 23 của Vương quốc Lan Xang. Ông trị vì 9 tháng từ năm 1621 đến 1622 thì chết một cách bí ẩn.[1][2][3]

Upanyuvarath I
Phó vương Lan Xang
Tại vị1621 - 1622
Đăng quang1621
Tiền nhiệmVoravongsa II
Kế nhiệmPhotisarath II
Thông tin chung
Sinh1597
Mất1622
Muang Sua, Lan Xang
Thân phụVoravongsa II
Tôn giáoPhật giáo Nam tông

Upanyuvarath I là con trưởng của vua Voravongsa II, sinh 1597 (khi vua cha sinh năm 1585, mới 12 tuổi ?). Upanyuvarath, hay phiên âm kiểu tiếng Pháp là Ouphagnauvarath, là từ Upayuvaraja, không phải là vương hiệu, mà có nghĩa chữ là Phó vương hay Hoàng thái tử, được vua cha phong. Không có tư liệu về tên và vương hiệu của ông.[4]

Tuy nhiên xung đột xảy ra, ông bị cha coi là kẻ nổi loạn vì những mưu đồ can thiệp vào vương quyền. Năm 1621 Upanyuvarath phế truất vua cha, lên ngôi, và đến năm 1622 thì giết cha. Sau đó cũng năm này ông chết một cách bí ẩn sau chín tháng trị vì, và vương quốc rơi vào thời kỳ bất ổn.[3][5]

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ Christopher Buyers (8/2001) Laos, Brief History. Truy cập 1/04/2019.
  2. ^ Project: The Lao Kingdom of Lang-xang. 31/3/2018. Truy cập 1/04/2019.
  3. ^ a b Christopher Buyers, (10/2009) Lan Xang. The Khun Lo Dynasty. Genealogy. p. lanxang3. Truy cập 1/04/2019.
  4. ^ Peter Truhart, Regents of Nations, K.G Saur Münich, 1984-1988 (ISBN 359810491X), Art. Laos, Period of Tripartition (en) / Periode der Dreiteilung Luang Prabang (de). p. 1739.
  5. ^ Paul Lévy. Histoire du Laos, Que sais-je ? n° 1.549, Presses universitaires de France, Paris 1974 p. 52
  • Grant Evans (2002) A Short History of Laos: The Land in Between, Allen & Unwin, ISBN 1 86448 997 9.

Liên kết ngoài Sửa đổi