The Uppsala General Catalogue of Galaxies (UGC) là một danh mục của 12.921 thiên hà có thể nhìn thấy từ Bắc bán cầu. Nó được công bố lần đầu tiên vào năm 1973.[1]

Thiên hà lùn UGC 1281.[2]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Peter Nilson. “The Uppsala General Catalogue of Galaxies”. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
  2. ^ “A slashing smudge across the sky”. www.spacetelescope.org. ESA/Hubble. Truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2014.