Uri

trang định hướng Wikimedia

Uri hay URI có thể đề cập đến:

Địa lýSửa đổi

KhácSửa đổi

NgườiSửa đổi