Uy Tương Công (chữ Hán:威襄公) là thụy hiệu của một số vị quốc công, quận công hoặc huyện công trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa