Uy vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Uy Vương)

Uy Vương (chữ Hán 咸王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa