Vàm Cống

trang định hướng Wikimedia

Vàm Cống là một địa danh tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Tên địa danh này được đặt cho: